การแถลงข่าว “พร้อมแล้วจริงหรือ? กนศ. ประชุมตัดสินใจ 7 เมษา 64 เสนอรัฐบาลเข้าร่วม CPTPP”

การแถลงข่าว “พร้อมแล้วจริงหรือ? กนศ. ประชุมตัดสินใจ 7 เมษา 64 เสนอรัฐบาลเข้าร่วม CPTPP”

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ร่วมแถลง

  • วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
  • เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
  • คำรณ ชูเดชา เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา
  • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เอฟทีเอ ว็อทช์