UNDP ยก สปสช.ตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างรวมที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการครบตามหลักการสากล

 

UNDP ยก สปสช.ตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างรวมที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการครบตามหลักการสากล ระบุ เดิมทำมาดีอยู่แล้ว แต่ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ เชื่อ การเปลี่ยนแปลงระบบจำเป็นต้องใช้เวลา 1-2 ปี

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับแผนงานเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จัดการเสวนาวิชาการและสนทนากลุ่มเรื่องผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย ณ Growth Café’ & Co. ชั้น 3 ลิโด้ สยามสแควร์

Read More

เสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

การเสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ Growth cafe & co. ชั้น 3 ลิโด้ สยามสแควร์

กำหนดการเสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ Growth Café & Co. ชั้น 3 ลิโด้ สยามสแควร์

Read More