สื่อวิดีโอชุด สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2563

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาส “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คน ต่อปี การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นและมากเกินไป ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา เพราะอาจทำให้เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวเองเพื่อต่อสู้กับยา จนไม่สามารถใช้ยาตัวเดิมในการรักษาได้ ส่งผลให้ตัองเปลี่ยนชนิดของยาหรือเพิ่มปริมาณยาให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอาจทำให้การรักษาไม่หาย ต้องใช้เวลารักษานานขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หยุด ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น หยุด เชื้อดื้อยา อย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรัก

#เป็นอะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นที่มาของความตาย​#waaw2020​#สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย​#เชื้อดื้อยา​#AntimicrobialsHandleWithCare​#UnitedToPreserveAntimicrobials​