นิยามศัพท์

นิยาม “counterfeit drug” ของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย 21 U.S.C. section 321 (2) คำว่า “counterfeit” ในความหมายที่แปลว่า “ปลอม” ไม่ใช่คำที่กล่าวถึงเรื่องคุณภาพ แต่เป็นคำที่กล่าวถึงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก

(2) The term “counterfeit drug” means a drug which, or the container or labeling of which, without authorization, bears the trademark, trade name, or other identifying mark, imprint, or device, or any likeness thereof, of a drug manufacturer, processor, packer, or distributor other than the person or persons who in fact manufactured, processed, packed, or distributed such drug and which thereby falsely purports or is represented to be the product of, or to have been packed or distributed by, such other drug manufacturer, processor, packer, or distributor.

ข่าวเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

พณ.ลุยปราบโกงละเมิดทรัพย์สินฯ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ World IP Day 2013 พร้อมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ว่า วันที่ 7 พ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยมี 25 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทำงาน ซึ่งหากมีการจับกุมจะมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด รวมทั้งหากพบผู้ละเมิดรายใหญ่จะส่งต่อไปยังกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี หรือหากมีมูลค่าละเมิดเกิน 500,000 บาท จะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เพื่อใช้กฎหมายอายัดทรัพย์

ทั้งนี้ ล่าสุดสามารถจับผู้กระทำการละเมิดสินค้าเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แล้ว 1 ราย รวมของกลางเกิน 500,000 บาท ซึ่ง ป.ป.ง.ได้ยึดทรัพย์แล้ว โดยตั้งเป้าการจับกุมรายใหญ่ให้ได้ 1-2 ราย/เดือน แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการทำงาน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจับกุมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กำหนดจัดงานรูปแบบ “การสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงจัดกิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวการ์ตูนมาสคอต “Mr.IP” เพื่อนำมาถ่ายทอดสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา. http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=2111&Itemid=390