สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อกา­รจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

การเสวนา “สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อกา­รจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา” เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้บริโภคแห่­งชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Read More

การแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือกระจิบท้องเสีย: รณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล

การแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือกระจิบท้องเสีย: รณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Read More