หนังสือยาต้องห้าม (ปี พ.ศ.2532)

Banned&BannableDrugs

หนังสือยาต้องห้าม (Banned & Bannable Drugs) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลยาและสุขภาพ (ชื่อในสมัยเมื่อ พ.ศ.2532) ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านยา เพื่อรวบรวมข้อเสนแนะต่อการแก้ไขสภาพปัญหาการควบคุมยาตั้งแต่หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และการทบทวนทะเบียนตำรับยาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสภาพปัญหายา เพื่อจุดประเด็นให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหยิบยกขึ้นมาแก้ปัญหาต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 

-กลวิธีในการทำให้มีแต่ยาที่เหมาะสมในท้องตลาด
– ระบบการค้าเสรีจะรับประกันให้มีเฉพาะยาที่เหมาะสมในท้องตลาดได้หรือไม่
– การประเมินทะเบียนตำรับยา
– มาตรการต่อเนื่องเพื่อทะเบียนตำรับยาที่เหมาะสม
– บุคลากรด้านสาธารณสุขเงื่อนไขสำคัญสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
– ปัญหาและข้อควรคำนึงถึงในการควบคุมยา
– ยาที่มีการเพิกถอนทะเบียนตำรับยา หรือจำกัดข้อบ่งใช้ในประเทศต่าง ๆ
– ยาที่มีการเพิกถอนทะเบียนตำรับยา หรือจำกัดข้อบ่งใช้ในประเทศไทย

ผลจากการขับเคลื่อนของนักวิชาการในสมัยนั้น ทำให้ยาหลายตัวได้มีการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขฉลาก การแก้ไขทะเบียนตำรับยา ไปจนถึงการเพิกถอนทะเบียนตำรับยา อย่างไรก็ตามก็ยังคงมียาบางส่วน หรือปัญหาเกี่ยวกับยาหลายอย่างที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้ต้องมีการถกเถียงด้านวิชาการและขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่อไป

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ที่นี่  [หนังสือยาต้องห้าม]