ผลิตภัณฑ์ที่มีสารในกลุ่ม CANNABINOID ของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑ์ที่มีสารในกลุ่มแคนาบินอยด์ (cannabinoid) 2 ตัว คือ นาบิโลน (nabilone) และ โดรนาบินอล (dronabinol) ดังนี้

สารสำคัญ ชื่อการค้า NDC Code Packager ข้อบ่งใช้
nabilone CESAMET (nabilone) capsule 0037-1221-50 Meda Pharmaceuticals Inc. รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้เคมีบำบัดในการรักษามะเร็ง และไม่ตอบสนองต่อยาต้านอาการคลื่นไส้อาเจียนตัวอื่น
CESAMET (nabilone) capsule 0187-0247-01 Valeant Pharmaceuticals International
CESAMET (nabilone) capsule 0187-1221-03 Valeant Pharmaceuticals North America
dronabinol DRONABINOL capsule 0591-3591-60, 0591-3592-60, 0591-3593-60 Actavis Pharma, Inc. 1. การเบื่ออาหาร น้ำหนักลดในผู้ป่วยเอดส์

2. รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้เคมีบำบัดในการรักษามะเร็ง และไม่ตอบสนองต่อยาต้านอาการคลื่นไส้อาเจียนตัวอื่น

 

DRONABINOL capsule 17478-761-06, 17478-762-06, 17478-763-06 Akorn, Inc.
DRONABINOL capsule 49884-867-01, 49884-867-02, 49884-867-05, 49884-867-15, 49884-868-01, 49884-868-02, 49884-868-05, 49884-868-15, 49884-869-01, 49884-869-02, 49884-869-05, 49884-869-15 Par Pharmaceutical Inc.
DRONABINOL capsule, liquid filled 0378-8170-91, 0378-8171-91, 0378-8172-91 Mylan Pharmaceuticals Inc.
MARINOL (dronabinol) capsule

 

0051-0021-21, 0051-0022-21, 0051-0023-21 AbbVie Inc.
DRONABINOL capsule

 

68084-174-01, 68084-174-11, 68084-175-11, 68084-175-21 American Health Packaging
DRONABINOL capsule 54868-5929-0 Physicians Total Care, Inc.

 

 

สืบค้นจาก http://dailymed.nlm.nih.gov (8 กันยายน 2558)