ข่าวเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

พณ.ลุยปราบโกงละเมิดทรัพย์สินฯ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ World IP Day 2013 พร้อมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ว่า วันที่ 7 พ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยมี 25 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทำงาน ซึ่งหากมีการจับกุมจะมีการเชื่อมโยงกัน เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด รวมทั้งหากพบผู้ละเมิดรายใหญ่จะส่งต่อไปยังกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี หรือหากมีมูลค่าละเมิดเกิน 500,000 บาท จะส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เพื่อใช้กฎหมายอายัดทรัพย์

ทั้งนี้ ล่าสุดสามารถจับผู้กระทำการละเมิดสินค้าเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แล้ว 1 ราย รวมของกลางเกิน 500,000 บาท ซึ่ง ป.ป.ง.ได้ยึดทรัพย์แล้ว โดยตั้งเป้าการจับกุมรายใหญ่ให้ได้ 1-2 ราย/เดือน แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการทำงาน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจับกุมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กำหนดจัดงานรูปแบบ “การสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงจัดกิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวการ์ตูนมาสคอต “Mr.IP” เพื่อนำมาถ่ายทอดสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา. http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=2111&Itemid=390