รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)


กพย. ริเริ่มจัดทำเป็นครั้งแรกเป็นเล่มประจำปี พ.ศ. 2552 โดยดำริว่าจะจัดทำเป็นรายปีในทุกๆปี จึงมีเล่มที่ 2 และ 3 คลอดออกมาเป็นเล่มประจำปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ตามลำดับ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ประกอบกับทีมงานเห็นว่าการจัดทำรายงานสถานการณ์ในลักษณะข้ามปีจะทำให้เห็นภาพสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จึงตกลงกันว่าจะจัดทำรายงานสถานการณ์ช่วงระยะเวลา 5 ปี