เภสัช นพย. ให้ความรู้ด้านยาในรายการ “เปิดโลกความรู้”

ฟังย้อนหลัง เภสัช นพย. ให้ความรู้ด้านยาในรายการ “เปิดโลกความรู้” ทางสถานีวิทยุ ททบ. FM 94.0 MHz ครบทั้ง 8 ตอน ได้ที่ Youtube กพย.

https://goo.gl/N9upHk

***

  • การแพ้ยาคืออะไร อันตรายแค่ไหน ป้องกันได้อย่างไร” โดย ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ออกอากาศในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
  • ไซบูทรามีนคืออะไร อันตรายแค่ไหน ทำไมจึงมาอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน ตอนที่ 1” โดย ภก.วสันต์ มีคุณ รพ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ออกอากาศในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
  • การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของอาหารเสริม-สมุนไพรทางสื่อวิทยุหรือเคเบิ้ลทีวี” โดย ภญ.ณัฏฐพิชชา คุณสันติพงษ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ออกอากาศในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  • ไซบูทรามีนคืออะไร อันตรายแค่ไหน ทำไมจึงมาอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน ตอนที่ 2” โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / กลุ่มติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน ออกอากาศในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
  • ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV)” โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี มหาวิทยาลัยสยาม ออกอากาศในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
  • ยาไม่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ” โดย ภญ.อชิรญาณ์ ชูฤทธิ์ รพ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ออกอากาศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
  • ยาชื่อสามัญคืออะไร รักษาได้ผลเหมือนยานอกหรือไม่” โดย ภญ.เพ็ญนภา ประภาวัต รพ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
  • ยาตีกัน (อันตรกิริยา) ระหว่างยากับยา ยากับสมุนไพร ยากับอาหาร” โดย ภญ.สุธิดา ปาบุตร รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

***