ยาวิพากษ์ฉบับที่ 31: ยาชายแดน อันตรายที่คืบคลานหน้ารั้วบ้านคุณ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 31: ยาชายแดน อันตรายที่คืบคลานหน้ารั้วบ้านคุณ

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาภายในเล่ม

  • ผู้จัดการ กพย. แถลง
  • เรื่องจากปก: เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดน: สถานการณ์สเตียรอยด์และยาอันตรายยอดฮิต โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
  • หมุนดูโลก โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
  • จับกระแส: สถานการณ์ยาชายแดนในต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
  • ใกล้ตัว: ยาชายแดน: กรณีศึกษา อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดย ภญ.ไพลิน สาระมนต์ ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว และ ภก.เมฆินทร์ คุณแขวน
  • ไฮไลท์: สถานการณ์การส่งออก/นำเข้ายาบริเวณชายแดนประเทศไทย: กรณีสเตียรอยด์ โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
  • เสียงสะท้อนจากพื้นที่: ร่วมมือกัน….ดีกว่าล้อมรั้วบ้านใครบ้านมัน โดย เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน (คชย.)
  • แนะนำเว็บไซต์ โดย ไพจิตรา กตัญญูตะ