ยาวิพากษ์ฉบับที่ 30: คนไทยเรียนรู้ช่วยกันดูแลรักษาตับ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 30: คนไทยเรียนรู้ช่วยกันดูแลรักษาตับ

 ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
 • เรื่องจากปก: สถานการณ์ปัญหาโรคตับจากการใช้ยาของคนไทยและทางออก โดย กพย.
 • หมุนดูโลก: ยาและสมุนไพรที่เป็นพิษต่อตับในสถานการณ์โลก โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
 • จับกระแส: สปิริตของบริษัทผู้ผลิตยาคีโตโคนาโซล ต้นแบบ VS บริษัทไทย โดย รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
 • ใกล้ตัว: ตับอักเสบจากยาในมุมของหมอโรคตับ โดย รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
 • รู้เขา-รู้เรา: มาตรการจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
  พาราเซตามอลและคีโตโคนาโซลชนิดรับประทาน โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
 • ไฮไลท์: ปัญหาตำรับยาพาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมในเด็ก โดย ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ
 • เสียงสะท้อนจากพื้นที่: โรคตับที่เกิดจากยา (Drug Induced Hepatotoxicity) โดย ภญ. สุภาวดี เปล่งชัย
 • การแถลงข่าวเตือนภัยยาที่มีพิษต่อตับ
 • โปสเตอร์ ยาสามัญประจำบ้าน ร้านค้า/ร้านชำ สามารถจำหน่ายได้
 • แนะนำเว็บไซต์ โดย ไพจิตรา กตัญญูตะ