การแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือกระจิบท้องเสีย: รณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล

การแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือกระจิบท้องเสีย: รณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ร่วมแถลงข่าวโดย

  • อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง) – ผู้เขียนหนังสือกระจิบท้องเสีย
  • รศ.พญ.ดร.วารุณี พรรณพานิช วานเดอร์พิทท์ – กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ – อาจารย์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระ­บบยา (กพย.)