สื่อโปสเตอร์ “ยาสามัญประจำบ้าน” และ “ยาอันตราย”

โปสเตอร์ “ยาสามัญประจำบ้าน ร้านค้า/ร้านชำ สามารถจำหน่ายได้” และ “ยาอันตราย ห้ามจำหน่ายในร้านชำ” สื่อชุดนี้ กพย. สนับสนุนทุนในการผลิต ผู้จัดทำเป็นคนทำงานในพื้นที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้รณรงค์ในชุมชน เนื่องจากมีข้อบกพร่องทางข้อมูล กพย. และผู้จัดทำขอน้อมรับทุกคำแนะนำ และจะนำไปแก้ไขในการผลิตครั้งต่อไป

แพทย์เตือนคนไทยกินยาแบบผิดๆทำไตพัง พบยาชุด สมุนไพรเถื่อน-ยาจีนเกลื่อนท้องตลาด หลงเชื่อกินไตวายถึงตาย จี้ อย. เร่งจัดการด่วน


 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับนักวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตจัดแถลงข่าว “ยาที่เป็นอันตรายต่อไต

Read More

หนังสือยาต้องห้าม (ปี พ.ศ.2532)

Banned&BannableDrugs

หนังสือยาต้องห้าม (Banned & Bannable Drugs) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลยาและสุขภาพ (ชื่อในสมัยเมื่อ พ.ศ.2532) ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านยา เพื่อรวบรวมข้อเสนแนะต่อการแก้ไขสภาพปัญหาการควบคุมยาตั้งแต่หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และการทบทวนทะเบียนตำรับยาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสภาพปัญหายา เพื่อจุดประเด็นให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหยิบยกขึ้นมาแก้ปัญหาต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 

Read More