แก๊สน้ำตา คือ อะไร

วลัยพร มุขสุวรรณ หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ให้ข้อมูลว่า แก๊สน้ำตา เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมจราจล ซึ่งมีสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 12 ชนิด แต่ที่สำคัญมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่

1. Chloroacetophenone หรือ CN gas (CAS No. 532-27-4; UN Class 6.1; UN Number 1697; UN Guide 153; เป็นยุทธภัณฑ์ชนิด 1 ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530) ได้รับการคิดค้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แต่นำมาใช้ในช่วงสงครามเวียดนามโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา ในช่วง ค.ศ. 1960-1979 มีการนำมาใช้ในการปราบจราจลและในกิจการของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยการใช้งานจะอยู่ในรูปละอองลอยที่บรรจุในภาชนะอัดความดัน ต่อมานำมาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวแต่ก็ลดน้อยลงมากแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาออกฤทธิ์ค่อนข้างนานและใช้ไม่ค่อยได้ผลกับคนติดยาและติดเหล้า

2. Chlorobenzylidenemalonitrile : CS gas (CAS No. 2698-41-1; เป็นยุทธภัณฑ์ชนิด 1 ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบ คุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530) เป็นผงผลึกสีขาว เมื่อไหม้ไฟจะก๊าซไม่มีสี ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1928 แต่ยังไม่มีการใช้จนกระทั่งสงครามเวียดนามจึงมีการใช้เป็นอาวุธสงครามอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

3. Dibenzoxazepine : CR gas (CAS No. 257-07-8; เป็นยุทธภัณฑ์ชนิด 1 ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530) กระทรวงกลาโหมของอังกฤษพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960 มีลักษณะเป็นผลึกสีเหลืองซีดมีกลิ่นคล้ายพริกไทย ในสหรัฐอเมริกาไม่ใช้สารตัวนี้เป็นสารควบคุมจลาจล เนื่องจากมีสมบัติก่อมะเร็ง
[รายละเอียดอื่น ติดตามได้ที่ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=2&ID=68]

ส่วนแก๊สน้ำตาที่ใช้ในการสลายการชุมนุมที่ผ่านมา เป็นตัวใดนั้น

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (สบ 10) แถลงผลการตรวจสอบสาร ประกอบแก๊สน้ำชนิดเหลว (Chlorobenzylidenemalononitrile และ Methylene Chloride) หรือ CS GAS และสารทำละลายเมธิลด์ไวโอเล็ต (Methyl Violet)

matichon-teargas
[ที่มา: 9ธ.ค.’สุเทพ’ทุบหม้อข้าวลั่นต้องจบนำขบวนเอง-บุก’ทำเนียบ’ นัด9.39น.-เดินทั่วกรุง’แว้น’ป่วนปาบึ้ม2เวทีมะกันหนุน’ปู’ใช้สันตินปช.ชุมนุมใหญ่10ธ.ค. มติชน ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 11]

จะเห็นว่าตัวย่อที่ใช้ คือ CS Gas นั่นคือ แก๊สน้ำตาที่ตำรวจใช้ในการสลายการชุมนุม มีส่วนประกอบเป็น Chlorobenzylidenemalonitrile นั่นเอง