หลากมุมมอง “ปลดล็อกกัญชา” หลัง 9 มิ.ย. 65 : สังคมไทยจะไปทางไหนต่อ?

การประชุมวิชาการ หลากมุมมอง “ปลดล็อกกัญชา” หลัง 9 มิ.ย. 65 : สังคมไทยจะไปทางไหนต่อ?

จัดในรูปแบบการประชุมออนไลน์ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.30 น.

รับชมได้ทางเฟซบุ๊กเพจ กพย. – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา www.facebook.com/thaidrugwatch

ร่วมเสวนาโดย

1. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

2. พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ส.

3. ไพโรจน์ แก้วมณี นักกฎหมาย ข้าราชการบำนาญ

4. ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

5. รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

6. วัชรพงศ์ พุ่มชื่น ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

7. ภก.สันติ โฉมยงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พระนครศรีอยุธยา

ดำเนินรายการ โดย อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

หลากมุมมอง “ปลดล็อกกัญชา” หลัง 9 มิ.ย. 65 : สังคมไทยจะไปทางไหนต่อ?