พาราเซตามอล (paracetamol) หรือ อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen)

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพาราเซตามอล

 

ประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของพาราเซตามอล (paracetamol)

สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักร