สเตียรอยด์

ติดตามข้อมูลทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/steroidsocial

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์สำหรับบุคคลทั่วไปและ อสม. : www.steroidsocial.org

แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์สำหรับบุคคลทั่วไปและ อสม. : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steroid

KnowSteroid Android Application

 

นโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย 4 กุมภาพันธ์ 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

คณะทำงานประสานเพื่อการพัฒนาข้อเสนอประเด็นการจัดการยาสเตียรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ภายใต้คำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานเพื่อการพัฒนาข้อเสนอประเด็น ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (คณะอนุกรรมการวิชาการนี้ เกิดขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ที่ 1/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557)

 

การประชุม

ความร่วมมือ “จากยุทธศาสตร์สู่การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย” (21 กรกฎาคม พ.ศ.2557) และเอกสารจากวารสารหมอชาวบ้าน ฉบับตุลาคม 2557 “ยาสตีรอยด์ ปัญหาระดับชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
เอกสารหลัก, เอกสารผนวก, เอกสาร Fact sheetมติสมัชชาสุขภาพการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย (สุดท้าย), animation


รวมสื่อความรู้ และลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสเตียรอยด์


สื่อสิ่งพิมพ์

 1. อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล – ดาวน์โหลด

 2. ยาวิพากษ์ฉบับที่ 15 – ดาวน์โหลด


สื่อวิดีโอ

สื่อ กพย. ชุดรู้ทันยา

สื่อวิดีโออื่น


ข่าวและรายการโทรทัศน์

 1. อันตรายจากสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร – 19 กันยายน 2554 (ข่าว Thai PBS)
  www.youtube.com/watch?v=0Gm916jLhnY
 2. กพย. แถลงข่าวปัญหาสเตียรอยด์ (ข่าวช่อง 3)
  www.youtube.com/watch?v=Ku13ukg8Ozs
 3. สเตียรอยด์แฝงในยาสมุนไพร (รายการสโมสรสุขภาพ) – www.youtube.com/watch?v=UPYmWI4ysSc
 4. ตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ (รายการคนสู้โรค ตอน คุณภาพยาไทย)
  www.youtube.com/watch?v=D18cbQ5Jqfk
 5. ครีมสเตียรอยด์ ขาลาย (ข่าว 3 มิติ) www.facebook.com/photo.php?v=662416420444203&set=vb.308339172607971
 6. ข่าว “เตือนใช้ยาผสม ‘สเตียรอยด์’ ปัญหาเรื้อรัง..ไม่รู้จบ. กรุงเทพธุรกิจ 18 มีนาคม 2557  http://www.thaidrugwatch.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/C-140318011145-Steroid.pdf 

บทความโดยเว็บไซต์ หมอชาวบ้าน

 1. โรคปวดข้อ ปัญหาระดับชาติที่แอบแฝง – www.doctor.or.th/article/detail/6688
 2. โรคคุชชิ่ง โรคสเตียรอยด์ทำ – www.doctor.or.th/article/detail/6383
 3. ยาสเตียรอยด์ – www.doctor.or.th/article/detail/6557
 4. ยาผสมภัยพิษที่คิดไม่ถึง – www.doctor.or.th/article/detail/6979
 5. ยาสตีรอยด์กับโรคข้อเข่าเสื่อม – www.doctor.or.th/article/detail/2091
 6. สตีรอยด์ : ยาชุด/ยาลูกกลอน = มะเร็ง – www.doctor.or.th/article/detail/1409
 7. โรคกระเพาะจากยา – www.doctor.or.th/article/detail/7208
 8. สตีรอยด์… อันตรายจริงๆ – www.doctor.or.th/article/detail/14706
 9. สตีรอยด์กับสุขภาพตา – www.doctor.or.th/article/detail/14707
 10. สิวสเตียรอยด์ – www.doctor.or.th/article/detail/6697
 11. หน้าวงพระจันทร์ หรือ หน้าสเตียรอยด์ – www.doctor.or.th/article/detail/5090
 12. ผลข้างเคียงยาแผนโบราณผสมสตีรอยด์ – www.doctor.or.th/article/detail/1250
 13. โรคคุชชิ่ง พิษจากยาชุดลูกกลอน – www.doctor.or.th/article/detail/1063