search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573608
การเปิดหน้าเว็บ:9420270
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  อย.ย้ำพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติตลอด
  07 ธันวาคม 2555
 
 


ที่มา: แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของยารักษาโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ แห่งชาติฯ แต่ละสาขากว่า 200 คน จะคัดเลือกยาตามปรัชญา หลักการและเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดในทุกมิติ ได้แก่ ประสิทธิภาพของยา มีข้อมูลสนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความสามารถในการจ่ายของสังคม
          
โดยบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 บัญชี คือ 1.บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข 2.บัญชียาจากสมุนไพร และ 3.เภสัชตำรับโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันมีรายการยาแผนปัจจุบันอยู่ในบัญชียาหลักประมาณกว่า 800 รายการ บัญชียาจากสมุนไพร ประมาณ 71 รายการ ซึ่งมีความครอบคลุมโรคที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประเทศไทยเป็นหลัก
          
"บัญชียาหลักแห่งชาติจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาบัญชีหลักแห่งชาติให้มีความเหมาะสมและทันสมัย มีรายการยาที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย และพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถดูที่ www.nlem.in.th" นพ.บุญชัย กล่าว