search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6551405
การเปิดหน้าเว็บ:9396575
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  แฉกลุ่มจ้องล้ม พ.ร.บ.ยา กพย. ยันต้องมีกฎหมายทันยุค
  08 มีนาคม 2555
 
 


วันที่: 8 มีนาคม 2555
ที่มา: ข่าวสดออนไลน์

จากกรณีที่ภาคประชาชนได้เสนอร่างพ.ร.บ.ยา พ.ศ.... (ฉบับประชาชน) เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน มีกระแสข่าวว่า อุตสาหกรรมยามีการล็อบบี้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อไม่ให้กฎหมายดังกล่าวผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวัง ระบบยา (กพย.) กล่าวว่า การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้ม ครองสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน เสริมสร้างการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยาทั้งแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขบวนการยกร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ....(ภาคประชาชน) เป็นการทำงานร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ สอดคล้องกับสากล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะคุ้มครองผู้บริโภค หากมีประเด็นไหนที่ฝ่ายใดรู้สึกไม่เข้าใจหรือมีข้อวิพากษ์ก็ควรหารือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย

ภญ.นิยดากล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่คาดว่ากลุ่มธุรกิจยาเป็นกังวล จากร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ เรื่องโครง สร้างราคายา ซึ่งเดิมการขึ้นทะเบียนยาไม่ต้องมีการคำนวณแยกต้นทุนราคายา แต่ในร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ระบุว่า ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ต้องแสดงราคายา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบต้นทุนและกำไรของยาชนิดนั้นๆ เพราะที่ผ่านมามีการอ้างว่าต้นทุนราคายาสูงเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการวิจัยสูง แต่ความจริงแล้วยาบางประเภทต้นทุนอยู่ที่ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ 

"ยังมีประเด็นเรื่องควบคุมการส่งเสริมการขาย ซึ่งปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ เนื่องจากพบว่าบริษัทยามีการใช้งบประมาณเพื่อดูแลแพทย์จำนวนมาก ดังนั้น บริษัทยาจำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดว่าให้เงินกับแพทย์อย่างไร เพื่ออะไร เช่น การให้ของขวัญ พาท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์กรวิชาชีพจำเป็นต้องดูแลด้วย" ภญ.นิยดากล่าว

หน้า 28