search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6556023
การเปิดหน้าเว็บ:9401388
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เอกสารชุดความรู้สำหรับนักการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ
  08 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 
จากข้อมูลในปี 2549 พบว่ามูลค่าการใช้ยาของประเทศไทยมีมูลค่ารวมสูงถึง 76,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 30-40 ของค่ารักษาพยาบาล สัดส่วนค่ายามหาศาลขนาดนี้ ถือว่าสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่หมดเปลืองกับค่ายาไม่เกินร้อยละ 10-15 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งประเทศ

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะของคนไทย สูงนั้นมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่มักจะซื้อยามากินเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น เขาจะใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความระมัดระวังมาก ร้านขายยาในต่างประเทศ เช่น ในยุโรป หรือ อเมริกา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายยาปฏิชีวนะให้แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชนจะต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัย และได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ถึงจะนำใบสั่งยานี้ไปรับยาหรือซื้อยาได้แต่ในขณะเดียวกันบ้านเราคนไทยสามารถ ซื้อยากินเองได้โดยไม่มีข้อห้ามใดๆเลย