search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6551278
การเปิดหน้าเว็บ:9396447
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ข้อเสนอต่อการใช้มาตรา 44 ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  12 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และเครือข่าย 10 องค์กร ยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นข้อเสนอ กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 (ตาม มาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557, รกจ 28.12.59) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยข้อเสนอที่ยื่น เน้นการคุ้มครองผู้บรโภคและการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

ดาวน์โหลดจดหมายพร้อมเอกสารข้อเสนอ