search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6535401
การเปิดหน้าเว็บ:9380035
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เชื้อดื้อยาเป็นภัยเท่าก่อการร้าย
  23 พฤษภาคม 2559
 
 
หากเรายังใช้ยาต้านแบคทีเรีย (ยาต้านแบคทีเรีย) อย่างพร่ำเพรื่อกันอย่างทุกวันนี้ ในปี ค.ศ. 2050 ปัญหาเชื้อดื้อยาจะรุนแรงเท่าภัยก่อการร้าย ทำคนตาย 3 วินาทีต่อคน*

ยังไม่สายเกินไป หากทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยา และลงมือแก้ไขให้ทันท่วงที
  1. ประชาชน ไม่ใช้ยาต้านแบคทีเรียเหมือนเป็นขนม
  2. บุคลากรทางการแพทย์ จ่ายยาต้านแบคทีเรียเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช้ในโรคติดเชื้อไวรัส ไม่จ่ายยาต้านแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์กว้างเกินความจำเป็น
  3. รัฐบาล แบ่งปันงบประมาณอย่างพอเพียง เพื่อปฏิบัติให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ได้วางไว้
  4. โรงเรียนแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล และ สัตวแพทย์ สอนศิษย์ของตนให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาเชื้อดื้อยา และมีสมรรถภาพ (competency) ที่จะใช้ยาต้านแบคทีเรียได้อย่างสมเหตุผล
  5. สื่อสารมวลชน เกาะติดข่าวเหล่านี้และนำเสนอให้เกิดความตระหนักรู้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน
  6. กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเนื้อหาเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
กพย. สนับสนุนการสร้างสื่อรณรงค์ของ สยส. ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังประชาชนผ่านการเชื่อมต่อกับชุมชนเข้มแข็งเชิงรุก

*แหล่งข้อมูล