search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491331
การเปิดหน้าเว็บ:9330568
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ดันหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอยด์ สกัดสูงอายุตกเป็นเหยื่อ
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 
 


ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000020011     
    

        อย. เดินหน้าหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์ 4 จังหวัด เน้นภาคีเครือข่ายให้ความรู้คนในชุมชน เน้นผู้สูงอายุ ปวดข้อ ปวดเข่า เหตุเป็นกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ เชื่อช่วยรับมือรูปแบบการลักลอบผสมสารเปลี่ยนไปได้

        ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การลักลอบใส่สเตียรอยด์ในยาชุดยังคงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ซึ่งเมื่อปลายปี 2557 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้เป็นเสนอแนะเป็นนโยบายสาธารณะ อย.จึงดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค "หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์" เมื่อต้นปี 2558 โดยเผยแพร่ความรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ลำปาง ลพบุรี ขอนแก่น และ สุราษฎร์ธานี ซึ่งคัดเลือกจากพื้นที่ที่ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมก่อน เนื่องจากเห็นว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนจะยั่งยืนกว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาก็ไม่พบว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมีผลต่อการแก้ปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ไม่ถูกต้อง
       
       ภก.ประพนธ์ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายมีการให้ความรู้เรื่องสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ชุมชนมาสักระยะแล้ว ซึ่งประชาชนก็เริ่มมีความรู้ในการระมัดระวัง แต่ปัญหาคือรูปแบบการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์นั้นเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมผสมในยาลูกกลอนที่ไม่มีทะเบียน ซึ่งประชาชนก็เริ่มระมัดระวังตัวกันแล้ว เปลี่ยนมาเป็นการผสมลงในยาผงซึ่งดูยาก หรือลักลอบลงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องระวังคือกลุ่มที่มีอาการปวด ผู้ที่มีอายุมากขึ้น แล้วมีอาการปวดเมื่อย ปวดข้อ เนื่องจากข้อเสื่อมไปตามวัย เมื่อรับประทานยาจากวัด จากหมออนามัยชุมชน หรือแม้แต่อาหารเสริมแล้วรู้สึกดีขึ้น จริงๆ แล้วมาจากสารสเตียรอยด์
       
       "จากการลงพื้นที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า มีกิจกรรมให้ความรู้กับเครือข่ายดำเนินงานและอาสาสมัครในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับเทศบาล ต.แม่เมาะ และทีมงานหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ รถเร่ ตลาดนัด และ แผงลอย ให้ปลอดจากการจำหน่ายยาสเตียรอยด์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ สำรวจการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อาจมีการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ส่งผลถึงการลดอัตราเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่ถูกต้อง" รองเลขาธิการ อย. กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ก.พ. นี้ จะมีการขยายพื้นที่นำร่องไปยัง จ.เชียงใหม่ ด้วย