search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491341
การเปิดหน้าเว็บ:9330586
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ว่าที่ ผอ.อภ.คนใหม่ไม่หวั่นกลุ่มอำนาจแดนสนธยา
  21 มกราคม 2558
 
 


ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์     
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007555    


        จ้างงาน "หมอนพพร" เป็น ผอ.อภ. คนใหม่ราบรื่น เตรียมส่งร่างสัญญาจ้างให้ ก.คลัง อนุมัติ ก่อนเข้าบอร์ด อภ. และ ครม. ตามลำดับ มั่นใจเสร็จสิ้นทุกกระบวนการใน ก.พ. นี้ ด้าน "ว่าที่ ผอ.อภ. คนใหม่" ไม่หวั่นกลุ่มขั้วอำนาจ ลั่นทำงานโปร่งใสจะปกป้องคุ้มครอง

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

        นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะประธานคณะทำงานเจรจาการจ้างงาน ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า การเจรจาต่อรองการจ้าง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) ให้มาเป็น ผอ.อภ. ตามเกณฑ์การจ้างงานองค์กรรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยดี สามารถตกลงกันได้ทั้งเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และภาระงาน ซึ่งต่อจากนี้จะนำเข้าบอร์ด อภ. ในวันที่ 27 ม.ค. เพื่อพิจารณาและส่งร่างสัญญาจ้างให้กับกระทรวงการคลังอนุมัติ เพื่อส่งเข้าบอร์ด อภ. อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเข้า ครม. รับทราบ เมื่อ ครม. อนุมัติแล้วจะมีการเซ็นสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการและมีผลตั้งแต่วันที่เซ็นชื่อเป็นต้นไป โดยกระบวนการทั้งหมดจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ. นี้ โดย ผอ.อภ. คนใหม่จะต้องเขียนวิสัยทัศน์การทำงาน และแผนการทำงานระยะสั้น กลาง และยาว มาเสนอบอร์ด อภ. เพื่อทราบและกำหนดเป็นเกณฑ์ประเมินการทำงานของ ผอ.อภ. คนใหม่ว่าสามารถทำงานได้ตามที่แผนงานหรือไม่
       
        ด้าน นพ.นพพร กล่าวว่า การเจรจาเพื่อเข้ารับตำแหน่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดี ความจริงไม่ได้เป็นการต่อรองอะไรมาก เพียงแต่ไปรับฟังเรื่องสัญญา เงื่อนไขการจ้างงาน และภาระงานที่ตนต้องทำเท่านั้น เบื้องต้นมีการเซ็นสัญญาประมาณ 3 ปี 8 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีคำแนะนำเรื่องการทำงานหลายเรื่องเพื่อผลักดัน อภ. ให้เป็นที่ยอมรับ แต่ต้องขอเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนว่า ปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่ตรงไหน ส่วนตัวไม่ได้กังวลกับการทำงานตรงนี้ว่าจะมีเรื่องกลุ่มอำนาจ เส้นสาย พวกพ้อง คิดว่าความโปร่งใสจะเป็นเกราะป้องกันให้ตนเองได้