search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491303
การเปิดหน้าเว็บ:9330540
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สร้าง รง.ยารังสิตคืบ ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ คาดผลิตยาออกตลาด ก.ย.58
  22 พฤศจิกายน 2557
 
 


ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000134712     


    
        อภ.เผยได้ผู้รับจ้างรายใหม่ก่อสร้างโรงงานยารังสิตแล้ว คาดเสร็จสิ้นทั้งหมด มิ.ย. 2558 ก่อนทดลองผลิตให้ อย.ตรวจมาตรฐาน GMP คาดผลิตยาออกสู่ตลาดได้ใน ก.ย.2558

        พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ว่า จากกรณีที่องค์การเภสัชกรรมได้ยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัทผู้รับจ้างเดิมไป เนื่องจากบริษัทไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และงานส่วนที่ส่งมอบแล้วมีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายในอาคารผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตยาของ อภ. จึงจำเป็นต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งขณะนี้อภ.ได้ผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างแล้ว คือ บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด ซึ่งมีการลงนามในสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยค่าจ้างตามสัญญา 45 ล้านบาทถ้วน (รวม VAT) จากราคากลาง 45,237,751.05 บาท (รวม VAT) โดยในการปรับปรุงก่อสร้างในส่วนงานที่เหลือทั้งหมดนี้จะใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 210 วันนับจากวันส่งมอบพื้นที่
       
       พล.ท.ศุภกร กล่าวว่า ทั้งนี้ อภ.จะส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ในวันที่ 24 พ.ย. โดยทั้งนี้ในระยะแรกจะเร่งดำเนินการปรับปรุงในส่วนของโมดูล การผลิตยากลุ่มแคปซูล โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันส่งมอบพื้นที่หรือประมาณ มี.ค. 2558 ในขณะเดียวกันจะดำเนินการปรับปรุงในส่วนของอีก 3 โมดูลที่เหลือที่ใช้สำหรับการผลิตยาเม็ด และยาแคปซูลชนิด Pellet คู่ขนานกันไปซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันส่งมอบพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ค. 2558 พร้อมกันนั้นจะดำเนินการในส่วนงานแก้ไขข้อบกพร่องของอาคารอำนวยการ งานภายนอกอาคาร งานตรวจสอบความถูกต้อง (Validation), Training, As-built Drawing โดยทั้งหมดนี้จะดำเนินการเสร็จภายใน 210 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2558
       
       "เมื่อการปรับปรุงก่อสร้างในแต่ละโมดูลแล้วเสร็จ อภ.จะทำการทดลองการผลิตเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โดยในส่วนโมดูลการผลิตยาแคปซูล อย.จะเข้ามาตรวจรับรอง GMP ใน มิ.ย. 2558 และคาดว่าจะได้รับการรับรองใน ส.ค. 2558 ดังนั้น ยากลุ่มแคปซูลจะเป็นยากลุ่มแรกที่จะออกสู่ตลาดได้ประมาณ ก.ย. 2558 สำหรับโรงงานผลิตยารังสิต 1 จะดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP ที่ อย.ให้การรับรอง ซึ่งเป็นการตรวจตามแนวทางของมาตรฐาน GMP-PIC/s และดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูง โดยในเบื้องต้นจะผลิตยาแคปซูล จำนวน 17 รายการ มีกำลังการผลิต จำนวน 703 ล้านเม็ดต่อปี ในส่วนของยาเม็ดจะผลิต จำนวน 15 รายการ มีกำลังการผลิตจำนวน 1,622 ล้านเม็ดต่อปี ซึ่งการที่มีกำลังการผลิตสูงนี้ จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาคุณภาพได้มากขึ้น" ประธานบอร์ด อภ. กล่าว