search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491289
การเปิดหน้าเว็บ:9330526
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติ 4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561
  23 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติ 4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารผนวก

- เอกสารสมัชชาสุขภาพ 6/หลัก 2

- เอกสารสมัชชาสุขภาพ 6.มติ4.ผนวก1