search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6492255
การเปิดหน้าเว็บ:9331616
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  บูรณาการไตวายฯมีปัญหา ไม่ครอบคลุมส่งน้ำยาล้างไต
  15 มกราคม 2557
 
 


วันที่: 15 มกราคม 2557
ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000004982

          
    
        สปสช.ยันบูรณาการ 3 กองทุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เท่าเทียม ชี้เปลี่ยนสิทธิก็ไม่กระทบ เผยยังติดขัดส่งน้ำยาล้างไต เหตุประกันสังคม ข้าราชการขอให้ช่วยส่ง เพราะไม่ครอบคลุม

        นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ วันที่ 1 ต.ค. 2555 ในส่วนของงานบูรณาการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้ง 3 กองทุน มีจำนวนผู้ป่วยดังนี้ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ 8,810 ราย กองทุนประกันสังคม 9,193 ราย และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 20,777 ราย ซึ่งจากเดิมแต่ละกองทุนใช้เกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ในการวินิจฉัยให้สิทธิผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต่างกัน เมื่อมีการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล ทำให้ได้รับการรักษาต่างกันและไม่ต่อเนื่อง แต่เมื่อมีนโยบายนี้ ไม่ว่าย้ายสิทธิไปกองทุนไหนก็สามารถใช้สิทธิรักษาได้ตามเดิม เช่น สิทธิประกันสังคมได้รับการฟอกเลือด เมื่อย้ายมาอยู่ในสิทธิ 30 บาท ก็จะได้รับการฟอกเลือดเหมือนเดิม ไม่มีการลดสิทธิ
       
        นพ.วินัย กล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ถึง ก.ย. 2556 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทำการเปลี่ยนสิทธิรักษารวม 35,630 ราย แบ่งเป็น 1.สิทธิ 30 บาท เป็นประกันสังคม 242 ราย 2.สิทธิ 30 บาท เป็นสวัสดิการข้าราชการ 208 ราย 3.ประกันสังคมเป็นสิทธิ 30 บาท 968 ราย และ 4.ข้าราชการเป็นสิทธิ 30 บาท 381 ราย ซึ่งผู้ที่เปลี่ยนสิทธิทุกคนได้รับบริการเหมือนเดิมทำให้มีความต่อเนื่องในการรักษาและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       
        "นโยบายดังกล่าวยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะมีผู้ป่วยไตสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค ได้ขอให้ สปสช.ช่วยเหลือในเรื่องการสั่งน้ำยาล้างไตถึงบ้าน เนื่องจากสิทธิ 30 บาท จะมีระบบส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นระบบที่ สปสช.ได้ว่าจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการจัดส่งให้ผู้ป่วยในระบบ ซึ่งมีประมาณหมื่นกว่าคน จัดส่งให้ปีละ 16 ล้านถุง แต่อีกสองสิทธิไม่มี เนื่องจากระบบไม่เอื้ออำนวย แต่ สปสช.คงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีอำนาจทางกฎหมาย ต้องหารือกับสิทธิอื่นๆ” เลขาธิการ สปสช.กล่าว