search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573592
การเปิดหน้าเว็บ:9420254
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  อึ้ง! ข้าราชการป่วยมากสุดพบปี 56 เบิกจ่ายค่ารักษา 5.9 หมื่นล้านบาท
  04 พฤศจิกายน 2556
 
 


วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556
ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136984


    
       เปิดสถิติเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการปี 2556 สูงถึง 5.9 หมื่นล้านบาท แต่ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 2.4% ขณะที่มูลค่ายานอกบัญชียาหลักมีสัดส่วนลดลงเช่นกัน ส่วนอัตราเบิกจ่ายต่อครั้งมากสุดเป็นของโรงพยาบาลกลุ่ม ร.ร.แพทย์ พบ ผู้ป่วยนอกเบิก 3,269 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 53,579 บาทต่อครั้ง

       นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กล่าวถึงสถานการณ์การเบิกจ่ายระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ 2556 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ว่า ปีงบประมาณ 2556 มีการเบิกจ่ายรวม 59,828 ล้านบาท ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 ส่วนมูลค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในยากลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มนั้นมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ได้แก่ ยาแก้ปวดจาก 93.9% ลดเหลือ 91.4% ยาลดไขมันในเลือด จาก 84.6% ลดเหลือ 81.8% ยาลดความดันโลหิต (ARB) จาก 83.4% ลดเหลือ 75.9% ยาลดกรดจาก 78.3% ลดเหลือ 76.6% ยาลดความดันโลหิต (ACEI) จาก 76.6% ลดเหลือ 65.8% แต่ยาลดเบาหวาน จาก 42.2% เพิ่มเป็น 42.7%
       
       นพ.ถาวร กล่าวอีกว่า ข้อมูลการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระหว่าง ต.ค. 2555 - มิ.ย. 2556 พบว่า โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ผู้ป่วยนอก 498 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 7,064 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ผู้ป่วยนอก 1,089 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 17,761 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ผู้ป่วยนอก 1,705 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 25,798 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลสังกัดกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้ป่วยนอก 2,476 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 34,542 บาทต่อครั้ง สถานพยาบาลนอก สธ.ผู้ป่วยนอก 1,849 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 30,307 บาทต่อครั้ง สถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก 2,003 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 22,056 บาทต่อครั้ง และโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ผู้ป่วยนอก 3,269 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน 53,579 บาทต่อครั้ง โดยในส่วนของผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่เป็นค่ายา ขณะที่ผู้ป่วยในส่วนใหญ่เป็นหมวดอื่นๆ