search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6556061
การเปิดหน้าเว็บ:9401431
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  “หมอประดิษฐ” สั่งเร่งสอบยาผิดซอง
  17 กันยายน 2556
 
 


วันที่: 17 กันยายน 2556
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000116894

     
    
        “ประดิษฐ” สั่งเร่งสอบกรณีบรรจุยาผิดซอง ซัดจัดแค่ควอลิตีเดย์ช่วยเรียกความเชื่อมั่นประชาชนไม่ได้ ต้องบอกให้ชัดเจนจะปรับปรุงการผลิตอย่างไร ชี้ประเด็นกลั่นแกล้งไม่ควรตัดทิ้ง ด้าน สพผท.เชื่อมีประเด็นแอบแฝง จวกหากเป็นการจงใจถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมาก จี้บอร์ด อภ.หาคนผิดมาลงโทษ

    
นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งให้มีการส่งรายงานเรื่องการบรรจุยาผิดซอง โดยบรรจุยาโรคหัวใจลงในซองยาความดันโลหิตมาให้ตนภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อให้รับทราบสถานการณ์อย่างเป็นทางการและสั่งการต่อไป ส่วนการปรับระบบผลิตยาให้เกิดความเชื่อถือนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ซึ่งจากการอธิบายเบื้องต้นว่าความผิดพลาดเกิดจากปนระหว่างการผสมและบรรจุ หากบอร์ด อภ.เห็นว่า คำอธิบายดังกล่าวสมเหตุผล ก็ต้องกลับไปดูขั้นตอนในการผลิตว่ามีมาตรฐานอย่างไร เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดในขณะที่มีมาตรฐานการผลิตอย่างดี ถือเป็นความเลินเล่อ จึงต้องดูว่ามีขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ และได้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือไม่ จึงต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขด้วยการอบรมใหม่หรือกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจน เช่น ในห้องไม่มีภาพทีวีวงจรปิด เพื่อตรวจสอบก็ต้องติดตั้งเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เข้มงวด โดยเรื่องนี้จะพูดเป็นนามธรรมไม่ได้ว่าจะทำเพียงควอลิตีเดย์ เพราะประชาชนไม่สามารถเชื่อมั่นได้ จึงต้องบอกให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร อย่างไร ปรับปรุงแผนกตรวจสอบคุณภาพอย่างไร
       
        เมื่อถามว่า ความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรและการเมืองนั้น นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า หากเชื่อว่าตัวเองมีมาตรฐาน 100% ก็ต้องไปดูว่ามีคนกลั่นแกล้งหรือไม่ หากตัดประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้งก็ต้องรีบแก้ไขมาตรฐานให้จบโดยเร็ว อยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะสรุปอย่างเป็นทางการ แต่ต้องคิดทั้งสองอย่างถ้าเชื่ออย่างไรก็ต้องสอบสวนแบบนั้น อย่างไรก็ตาม บอร์ด อภ.ต้องประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว ส่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็ต้องปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกับที่ควบคุมบริษัทเอกชน ไม่ให้กลายเป็นสองมาตรฐาน
       
        ด้าน นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ รองประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) กล่าวว่า ล็อตที่บรรจุยาผิดซองเป็นการบรรจุตั้งแต่เดือน มิ.ย.2556 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าทำไมยาล็อตดังกล่าวไปตกอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง 7 แห่งเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วโรงพยาบาลในอำเภอมีอีกกว่า 400 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไปอีก 90 กว่าแห่ง กลับไม่เกิดปัญหาเลย จึงเป็นที่น่าสังเกตว่ายาล็อตดังกล่าวทำไมจึงเกิดปัญหา และเกิดขึ้นเพียง 7 โรงพยาบาลอำเภอ อย่างไรก็ตาม เรื่องการผลิตยานั้น อภ.ก็มีมาตรฐานในการผลิตแต่กลับพบว่ายาล็อตที่ทำการผลิตจำนวน 666,000 เม็ด ถึงแม้จะไม่ใช่การบรรจุผิดซองทั้งหมดก็ตาม
       
        นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวต่อว่า ยาล็อตที่มีปัญหาถ้าดูตามเดือนที่ผลิตแล้วไม่ใช่ช่วงที่ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผอ.องค์การเภสัชฯ แต่เป็นช่วงที่ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ดำรงตำแหน่ง ดังนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นอาจมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ นอกจากนี้ ทำไมยากลุ่มที่ผิดจึงต้องเป็นยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและความดันโลหิตที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มารับยาจะเป็นผู้สูงอายุ ที่มีขวัญและกำลังใจไม่ดี มีความหวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นง่าย ซึ่งหากการบรรจุยาผิดเป็นความจงใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก เพราะเลือกทำกับผู้ป่วยกลุ่มความดันโลหิตสูงที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในไทย ด้วยเหตุนี้ในการประชุมบอร์ด อภ.ตนอยากขอใหบอร์ด อภ.พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นและให้หาคนผิดมาลงโทษให้ได้ ซึ่งคนผิดก็น่าจะเป็นฝ่ายบรรจุยา ดังนั้นเรื่องนี้ควรมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง