search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6551291
การเปิดหน้าเว็บ:9396461
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  “หมอประดิษฐ” สั่งบอร์ด อภ.ตั้งผู้ชี้แจงเลิกจ้าง “หมอวิทิต”
  24 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 24 มิถุนายน 2556
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076563


    
       “หมอประดิษฐ” มีหนังสือถึงประธานบอร์ด อภ.สั่งแต่งตั้งผู้ชี้แจงและผู้รับฟังข้อมูลการเลิกจ้าง “หมอวิทิต” ออกจากตำแหน่ง ผอ.อภ.มี “หมอจรัล” เป็นประธาน ด้าน สธ.และผู้เรียกร้องส่งตัวแทนฝั่งละ 7 คน เข้าลับฝีปากสู้
       
       นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานการเลิกจ้าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ล่าสุด ตนได้ส่งหนังสืออนุญาตไปยัง นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เพื่อให้นัดผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อในหนังสืออนุญาตเข้ารับฟังคำชี้แจงข้อมูล อภ.อย่างเร็วสุด โดยอาจจะมีตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อภ.หนึ่งคนเข้าร่วมด้วย เนื่องจากรูปแบบการรับฟังข้อมูลเป็นลักษณะการชี้แจงข้อมูลเลิกจ้าง นพ.วิทิต ไม่ใช่การตรวจสอบ อภ.ซึ่งสามารถสอบถามส่วนที่ไม่เข้าใจได้ หากเป็นลักษณะนี้ก็จะไม่เป็นอย่างที่ตนกังวลคือปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชา

    
       ทั้งนี้ นพ.ประดิษฐ ได้มีหนังสือ ที่ สธ.0100.2/2300 เรื่องการเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถึงประธานบอร์ด อภ.ให้บอร์ด อภ.แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำชี้แจงผลการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย 1.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อดีตรักษาราชการแทนปลัด สธ.เป็นประธาน 2.นายกมล บันไดเพ็ชร เลขานุการ รมว.สาธารณสุข 3.นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานบอร์ด อภ. 4.นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย บอร์ด อภ. 5.นพ.สมชัย นิจพานิช บอร์ด อภ. 6.ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ รักษาการ ผอ.อภ. 7.นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 8.นายสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจง
       
       และเห็นควรอนุญาตให้บุคคลที่ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ และสหภาพฯ อภ.เสนอมาเข้ารับฟังคำชี้แจง ซักถาม และตรวจสอบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1.รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 2.ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังระบบยา 3.ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตรองปลัด สธ. 5.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นพ.11 กระทรวงสาธารณสุข 6.นายชำนาญ พิเชษฐ์พันธุ์ นักกฎหมายอิสระ และ 7.นายระวัย ภู่ระกา ประธานสหภาพฯ อภ.
       
       ทั้งนี้ ให้การดำเนินการชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปโดยเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และเห็นควรอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังได้ และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย