search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6556050
การเปิดหน้าเว็บ:9401415
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ผู้ป่วยเอดส์เฮ! สปสช.เตรียมชงบอร์ดเพิ่มยาต้านไวรัสสูตร 3
  19 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 19 มิถุนายน 2556
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000074199       สปสช.เตรียมชงบอร์ดเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งเพิ่มยาต้านไวรัสสูตร 3 หลังพบอัตราดื้อยาสูงขึ้น เพิ่มยาลดไขมัน และยารักษาไขมันในเลือดผิดปกติ เน้นการรักษา ป้องกัน และตรวจคัดกรอง

       นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 280,469 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนทุกสิทธิ 352,956 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 จำนวนนี้รับยาต้านไวรัส 169,792 คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรับยาต้านยังคงเสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 400 ราย ซึ่งเป็นอัตราคงที่ ต่างจากอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มที่ไม่ได้รับยาต้าน ซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปี 2555 กลุ่มที่ไม่ได้รับยาต้านเสียชีวิตร้อยละ 16.5 ขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาต้านเสียชีวิตร้อยละ 2.4 ข้อมูลตรงนี้สะท้อนว่าการออกแบบระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเน้นการคัดกรองผู้ติดเชื้อรายใหม่และให้ยาต้านไวรัส ช่วยลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ
       
       นพ.วินัย กล่าวอีกว่า จากการให้บริการพบว่า สถานการณ์เชื้อดื้อยายังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ได้รับยาต้านไวรัสสูตรที่ 2 ซึ่งบ่งบอกว่าดื้อยาสูตรพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2555 จะเห็นได้ว่าแม้ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการมากขึ้น แต่ยังมีประเด็นท้าทายที่ยังต้องเดินหน้าต่อไป ทั้งเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคัดกรองผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าสู่ระบบ การวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น อัตราการขาดการรักษายังสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ถึงเกณฑ์รับยาต้าน สัดส่วนผู้ใช้ยาสูตร 2 เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการดื้อยา และอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยยังคงสูง
       
       นพ.วินัย กล่าวด้วยว่า ด้วยเหตุนี้ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2557 ของ สปสช.จะเน้นการบูรณาการงานป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ โดยจะนำเสนอเข้าสู่บอร์ด สปสช.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งจะมุ่งเน้นการรักษาแต่เนิ่นๆ ยุทธศาสตร์การใช้ยาต้านไวรัสในประเทศไทย เน้นการรักษาและการป้องกัน และจะมีการจัดทำมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2557 รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทราบผลตรวจในหนึ่งวัน การเพิ่มยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งยาอะโทวาสแตติน (Atorvastatin) สำหรับรักษาไขมันในเลือดผิดปกติในกลุ่มผู้ได้รับยาต้าน ยาอะทาซนาเวียร์ (Atazanavir) สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไขมันในเลือดสูง และยาดารูนาเวียร์ (Darunavir) เป็นยาต้านไวรัสสูตร 3 สำหรับผู้ติดเชื้อที่ดื้อยา