search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573549
การเปิดหน้าเว็บ:9420211
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  คลังโต้ข่าวห้าม ขรก. เบิกยาลดไขมันในเลือด เพื่อประหยัดงบประมาณ
  14 ธันวาคม 2555
 
 


วันที่: 14 ธันวาคม 2555
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์          
ลิงค์: www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151793
    

มนัส แจ่มเวหา

มนัส แจ่มเวหา

        
กรมบัญชีกลาง โต้ผู้อำนวยการ สวปก. ออกข่าวห้าม ขรก. เบิกยาลดไขมันในเลือดเพื่อประหยัดงบประมาณ ยันไม่มีมาตรการดังกล่าว คาดเป็นความเห็นส่วนตัวของ “นพ.สัมฤทธิ์” เท่านั้น
       
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกรณีที่ นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ออกมาให้ข่าวว่า กรมบัญชีกลางจะห้ามเบิกยาลดไขมันในเลือด เพื่อประหยัดงบประมาณว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวของ นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวกรมบัญชีกลางไม่ได้มีการสั่งห้ามเบิกจ่ายยาลดไขมันในเลือดแต่อย่างใด
       
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงการคลัง ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งระบบ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องศึกษา รวมถึงการขยายสิทธิเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ค่าฟอกไต ส่วนการที่แพทย์จะสั่งใช้ยาเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ก็เป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ก็สามารถนำมาเบิกค่ารักษาจากสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ ไม่ได้สั่งห้ามจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแต่อย่างใด
       
“สำหรับการศึกษาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น กรมบัญชีกลางจะพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ลิดรอนสิทธิของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลในครอบครัว และบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย” นายมนัสกล่าว