ลิงค์

 เว็บไซต์ สสส.

 เว็บไซต์ กพย.

 เฟซบุ๊ก กพย.

 ยูทูบ กพย.

 ทวิตเตอร์ กพย.

 เฟซบุ๊ก รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 เฟซบุ๊ก เครือข่ายรณรงค์การใช้สเตียรอยด์ให้ปลอดภัยฯ

 เฟซบุ๊ก Antibiotic Awareness Thailand

 เว็บไซต์ Know Steroid

 เว็บไซต์ Antibiotic Awareness Thailand