search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573578
การเปิดหน้าเว็บ:9420240
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง การจัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
  08 ธันวาคม 2560
 
 


เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง การจัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการเสวนา

  1. ภาพรวมของระบบและโครงสร้างการจัดหายาและเวชภัณฑ์: วิกฤติและโอกาส โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน
  2. นโยบายรวมศูนย์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพง ของกระทรวงสาธารณสุข โดย ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  3. นโยบายและระบบบริหารการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ของ สปสช. โดย รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  4. ระบบบริหารการจัดซื้อยาของเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่าย UHosNet
  5. ความคาดหวังของผู้ป่วยในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น โดย คุณสายชล ศรทัตต์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์