ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย

 

กิจกรรม ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย แถลงผลการศึกษาการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 


กำหนดการ

9.30 – 9.45 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ ชมนิทรรศการพร้อมชมสาธิตเทคนิคการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ฯลฯ)

9.45 – 9.50 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

9.50 – 9.55 น. กล่าวเปิดงาน โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

9.55 – 10.25 น. เปิดห้องเรียนจำลอง “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” โดย อ.ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป) ผู้เขียน “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย”

10.25 – 11.40 น. แถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษาการใช้หนังสือ“กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

สถานการณ์เชื้อดื้อยาของเด็กในประเทศไทยและความเป็นมาของการศึกษาฯ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสนอผลการศึกษาการใช้หนังสือ โดย สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

รูปธรรมการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย อ.ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป) นักเขียนหนังสือเด็ก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับภารกิจหนุนเสริมการพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดย วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พิธีกรเวทีและผู้ดำเนินรายการโดย เรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) จากสถานีวิทยุ FM.105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว