search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:4000135
การเปิดหน้าเว็บ:4382556
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สเตียรอยด์ในยาสมุนไพร
  19 กันยายน 2554
 
 


วันที่: 19 กันยายน 2554
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
ลิงค์: www.posttoday.com/ไลฟ์สไตล์/สุขภาพ-ความงาม/111680/สเตียรอยด์ในยาสมุนไพร/

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สำรวจพบว่ามีการปนเปื้อนสเตียรอยด์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การ แพทย์สมุทรสงคราม ได้ตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณ เพื่อเฝ้าระวังการปลอมปนสารสเตียรอยด์ ในช่วงระหว่างปี 2548–2552 จากตัวอย่างยาแผนโบราณจำนวน 626 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ถึง 136 ตัวอย่าง

ยาผงสีน้ำตาลเหลือง ไม่ระบุชื่อ จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบว่ายานี้ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มี Dexamethasone (สารสเตียรอยด์) ผสมอยู่ในปริมาณตั้งแต่ 1 เม็ดครึ่ง-5 เม็ด และบางตัวอย่างยังพบสเตียรอยด์ผสมถึง 2 ชนิด คือ ผสมทั้ง Dexamethasone และ Prednisolone ดังนั้นหากคิดง่ายๆ ว่ารับประทานยานี้วันละ 1 ช้อนโต๊ะ หลังอาหาร 3 มื้อ เราจะมีโอกาสได้รับ Dexamethasone ถึง 15 เม็ดต่อวัน

ยาผงสีน้ำตาล ฉลากระบุชื่อ “ยาสมุนไพรไทย” จำนวน 8 ตัวอย่าง ตรวจพบว่ายานี้ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มี Dexamethasone ผสมอยู่ในปริมาณตั้งแต่ครึ่งเม็ด-3 เม็ด บางตัวอย่างยังพบว่ามี Prednisolone ผสมอยู่ด้วย โดยพบในปริมาณเทียบเท่ากับยาเม็ด Prednisolone จำนวนครึ่งเม็ด และบางตัวอย่างพบการผสมสเตียรอยด์ร่วมกันทั้งสองชนิด

ยาเม็ดสีน้ำตาลแดง ฉลากระบุชื่อ “ยาสมุนไพรตามแนวทางโครงการพระราชดำริ” ซึ่งฉลากระบุให้รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหาร ตรวจพบว่ายาชนิดนี้ 1 เม็ด มีปริมาณ Prednisolone ผสมอยู่เทียบเท่ากับยาเม็ด Prednisolone 4 เม็ด ดังนั้นหากเรารับประทานยานี้หลังอาหาร 3 มื้อ จะมีโอกาสได้รับ Prednisolone ถึง 12 เม็ดต่อวัน

ยาจากสมุนไพร ฉลากระบุชื่อ “ยากษัยเส้นตราเทียนทองคู่” ระบุว่า รับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ตรวจพบว่า ในยา 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณ Dexamethasone ผสมอยู่ เทียบเท่ายาเม็ดจำนวนครึ่งเม็ด-1 เม็ด และหากรับประทานวันละ 3 ครั้งตามที่ระบุบนฉลาก เราจะได้รับ Dexamethasone ถึง 6 เม็ดต่อวัน (ยา Dexamethasone ชนิดเม็ดเท่ากับ 0.5 mg, ยา Prednisolone ชนิดเม็ดเท่ากับ 5 mg)

จากการสอบถามผู้บริโภค ส่วนใหญ่ผู้ที่บริโภคยาเหล่านี้มักจะรับประทานยาดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน หมายความว่า ร่างกายจะได้รับสารสเตียรอยด์ติดต่อกันในปริมาณสูงจนอาจเป็นอันตราย ได้

**************************