บันทึกความร่วมมือด้านโฆษณา

บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดยโสธร

 

 

มีผู้อ่าน 206 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *