หนังสือ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560”

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และรางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ได้แก่ กลุ่มเภสัชกร สปสช.

มีผู้อ่าน 77 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *