ยาวิพากษ์ฉบับที่ 33: เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 33: เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาภายในเล่ม

  • ผู้จัดการ กพย. แถลง
  • เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา การส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา
  • ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
  • ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
  • แนะนำเว็บไซต์ โดย ไพจิตรา กตัญญูตะ

มีผู้อ่าน 98 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *