ยาวิพากษ์ฉบับที่ 33: เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 33: เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

Read More

มีผู้อ่าน 61 คน

หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่น่าสนใจ

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

มีผู้อ่าน 669 คน

30 ตุลาคม 2555: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)
ภายใต้โครงการ
Good Governance in Pharmaceutical Registration, Selection, Inspection, Advertisement and Distribution (Phase III)
วันที่
30 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

มีผู้อ่าน 271 คน